แจ้งชำระเงิน

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) โทรศัพท์ 02-241-8000 ต่อ 624 คุณผึ้ง

โอนเงินในนาม บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
ธนาคารกรุงเทพ - สาขาศรีย่าน 110 - 067890 - 1
ธนาคารไทยพาณิชย์ - สาขาราชวัตร 130 - 214401 - 9
ธนาคารกสิกรไทย - สาขาบางกระบือ 007 - 2 - 66465 - 5

  • Address: บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่ อาคาร จีเอ็ม กรุ๊ป 914 ถนนพระราม5 แขวงถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300

  • Mail Us: kingrama9@gmlive.com

  • Phone: 02-241-8000 ต่อ 624 คุณผึ้ง

  • Fax: 02-241-8008