หนังสือ ธ สถิต นิจนิรันดร์
แจ้งโอนเงิน
x

ธ สถิต นิจนิรันดร์
๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา-
ภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙


นี่คือหนังสือทรงคุณค่า เพื่อมอบเป็นของขวัญปีใหม่แด่ผู้ที่คุณรักและเคารพนับถือ หรือเพื่อเป็นของสะสมส่วนตัว

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงเป็น
‘อัครศิลปิน’ หนังสือเล่มนี้จึงจัดทำเพื่อเทิดพระเกียรติ
โดยมีภาพวาดฝีพระหัตถ์ของพระองค์จำนวน ๑๐ องค์
และอีก ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์จากศิลปินรวม ๒๖ ท่าน
พร้อมร้อยเรียง ๙๙ พระบรมราโชวาท
และพระราชดำรัสจากวาระต่างๆ มาประทับใจผู้อ่าน

‘ธ สถิต นิจนิรันดร์’ ๙๙ พระบรมสาทิสลักษณ์
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
รัชกาลที่ ๙

หนังสือขนาดกว้าง ๑๐.๕ นิ้ว สูง ๑๒ นิ้ว หนา ๒๒๔ หน้า
ปกแข็ง มีแจ็คเก็ตหุ้ม มูลค่าเล่มละ ๙๙๙ บาท

สนใจหนังสือ เล่มนี้โปรดติดต่อ

บริษัท จีเอ็ม มัลติมีเดีย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
โทรศัพท์ ๐๒ ๒๔๑ ๘๐๐๐ ต่อ ๖๒๔ คุณผึ้ง

** สำหรับองค์กรหรือสั่งซื้อในนามบริษัท จำนวน 200 เล่ม
ขึ้นไป จะได้รับการพิมพ์แจ็คเก็ตใหม่ โดยสามารถพิมพ์ชื่อ
องค์กรหรือบริษัทด้านหลังแจ็คเก็ตได้


ราคา 999.-
จัดส่งฟรีทั่วประเทศ